Αρθροπλαστική Ώμου: Εγχείρηση, Αποκατάσταση & Ποσοστά | OSTEON
X
Logo
burger

Αρθροπλαστική Ώμου

Αρθροπλαστική Ώμου – Τι Είναι

Η αρθροπλαστική ώμου είναι η επέμβαση με την οποία αντικαθίστανται η φθαρμένη άρθρωση του ώμου με μία πρόθεση η οποία αποτελείται από μεταλλικά υλικά, κεραμικό και πολυαιαθυλένιο. Η αρθροπλαστική ώμου είναι η καλύτερη μέθοδος για την μείωση του πόνου και την αποκατάσταση της κίνησης σε περιπτώσεις προχωρημένης αρθρίτιδας ώμου.

Ανατομία του ώμου

Ο ώμος σχηματίζεται από τρία οστά. Το οστό του βραχίονα (βραχιόνιο) , την ωμοπλάτη και την κλείδα. Η κύρια άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την κεφαλή του βραχιονίου οστού και από την ωμογλήνη της ωμοπλάτης. (Εικ. 1) Αυτές είναι οι δύο επιφάνειες που φθείρονται στην αρθρίτιδα του ώμου και η αντικατάστασή τους ονομάζεται αρθροπλστική ώμου.

Η άρθρωση του ώμου συμπληρώνεται από μυς και τένοντες οι οποίοι εξασφαλίζουν τόσο τη σταθερότητα, όσο και την κίνηση του ώμου.

osteon

Εικ. 1 Ανατομία άρθρωσης ώμου

 

Βρείτε λύση στο πρόβλημα σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρθροπλαστική Ώμου – Πότε Γίνεται

Η αρθροπλαστική ώμου είναι απαραίτητη είτε στην περίπτωση της αρθρίτιδας του ώμου, είτε σε περιπτώσεις καταγμάτων όπoυ δεν είναι δυνατή η οστεοσύνθεση αυτών. Συγκεκριμένα η αρθροπλαστική ώμου είναι η ενδεδειγμένη επιλογή στις ακόλουθες καταστάσεις:

  • Οστεοαρθρίτιδα ώμου
  • Αρθρίτιδα μετά από ρήξη των τενόντων του ώμου (cuff tear arthropathy)
  • Μετατραυματική αρθρίτιδα ώμου
  • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
  • Άσηπτη νέκρωση κεφαλής βραχιονίου
  • Συντριπτικά κατάγματα κεφαλής βραχιονίου

 

Αρθροπλαστική Ώμου – Πόνος

Η αρθροπλαστική ώμου είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στη μείωση του πόνου. Ως επέμβαση δεν προκαλεί ιδιαίτερο πόνο και ο ασθενής μπορεί μετά την επέμβαση με τη χρήση απλών παυσίπονων για 2-3 μέρες να κινεί φυσιολογικά το χέρι του.

 Σε ποια ηλικία γίνεται η αρθροπλαστική ώμου;

Η τυπική ηλικία στην οποία γίνεται η αρθροπλαστική ώμου είναι μεταξύ 60-80 ετών. Ασφαλώς υπάρχουν περιπτώσεις , ανάλογα με το πρόβλημα, να γίνει είτε σε νεότερους, είτε σε πιο ηλικιωμένους ασθενείς.

Πόσο διαρκεί η φυσιοθεραπεία μετά την αρθροπλαστική ώμου;

Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόγραμμα φυσιοθεραπείας μετά από μια αρθροπλαστική ώμου διαρκεί 4-6 εβδομάδες.

Πότε επανέρχομαι σε φυσιολογική δραστηριότητα μετά την αρθροπλαστική ώμου;

Από την 3-4η μετεγχειρητική ημέρα ο ασθενής επιτρέπεται να εκτελεί απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως ντύσιμο , προσωπική υγιεινή και φροντίδα. Βαθμιαία και παράλληλα με το πρόγραμμα φυσιοθεραπείας ο ασθενής επανέρχεται μετά από 4-6 εβδομάδες σε πλήρες επίπεδο κίνησης και λειτουργικότητας.

Ποιοι τύποι αρθροπλαστικής ώμου υπάρχουν;

Οι τύποι της αρθροπλαστικής ώμου είναι οι ακόλουθοι:

Ημιαρθροπλαστική, στην οποία αντικαθίσταται μόνο η κεφαλή στο βραχιόνιο οστό και τοποθετείται και ένας στυλεός μέσα στο οστό. Η αρθροπλαστική αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις καταγμάτων της κεφαλής του βραχιονίου. (Εικ. 2)

Βρείτε λύση στο πρόβλημα σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

osteon

Εικ.2 Ημιαρθροπλαστική ώμου

Ανατομική ολική αρθροπλαστική, στην οποία αλλάζει τόσο η κεφαλή του βραχιονιίου , όσο και η αρθρική επιφάνεια της ωμογλήνης κατά την ανατομική αρχή.

Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου, κατά την οποία η πρόθεση τοποθετείται αντίστροφα από την φυσιολογική ανατομία, έτσι ώστε να λειτουργήσει χωρίς τη βοήθεια των τενόντων του ώμου. (Εικ. 2)

osteon

Εικ. 3. Ανατομική και ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου

 

Αρθροπλαστική ώμου επιφανείας,(Εικ. 4) η οποία αποτελεί την πιο σύγχρονη μορφή της αρθροπλαστικής ώμου, όπου αφαιρείται μόνο ένα μικρό τμήμα της κεφαλής και αντικαθίσταται με μία μεταλλική πρόθεση χωρίς στυλεό. Ο τύπος αυτός της αρθροπλαστικής ώμου γίνεται συνήθως σε νεότερους ασθενείς που παρουσιάζουν μια εντοπισμένη βλάβη στην κεφαλή του βραχιονίου.

 

osteon

Εικ. 4 Αρθροπλαστική ώμου επιφανείας

Βρείτε λύση στο πρόβλημα σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποια είναι η διαφορά της ανατομικής με την ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου;

Η ανατομική αρθροπλαστική ώμου είναι σχεδιασμένη ώστε να λειτουργεί μόνο αν οι τένοντες του στροφικού πετάλου είναι ακέραιοι. Αντίθετα, η ανάστροφη ολική αρρθοπλαστική ώμου επιλέγεται όταν οι τένοντες (υπερακάνθιος και υπακάνθιος) έχουν υποστεί ρήξη και είναι μη λειτουργικοί. Στην περίπτωση αυτή το χέρι κινείται με τη βοήθεια του δελτοειδούς μυός.

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της αρθροπλαστικής ώμου;

Όταν η επέμβαση της αρθροπλαστικής ώμου διενεργείται από εξειδικευμένους χειρουργούς ώμους τα ποσοστά επιτυχίας είναι αρκετά υψηλά, άνω του 90% . Με βάση την διεθνή βιβλιογραφία ο ορθοπαιδικός χειρουργός ώμου θα πρέπει να κάνει περισσότερες από 30 αρθροπλαστικές ώμου μέσα σε ένα έτος για να θεωρείται άρτια εκπαιδευμένος.

Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να παραμείνω στο νοσοκομείο μετά από μια αρθροπλαστική ώμου;

Η νοσηλεία στο νοσοκομείο μετά από μια αρθροπλαστική ώμου είναι 1-2 μέρες. Ακολούθως ο ασθενής μπορεί να πάει στο σπίτι του, όπου κάθε δύο ημέρες απαιτείται αλλαγή στην τομή. Τα ράμματα αφαιρούνται 2 εβδομάδες μετά το χειρουργείο. Ενθαρρύνεται η κίνηση του χεριού μέχρι τα όρια του πόνου. Απαγορεύεται μόνο η άρση βάρους και η στήριξη στο χέρι με δύναμη.

Πόσα χρόνια κρατάει μια αρθροπλαστική ώμου;

Η διάρκεια ζωής μιας αρθροπλαστικής ώμου φτάνει πια με τα νέα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται τα 15-20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις θα χρειαστεί αντικατάσταση της αρθροπλαστικής.