Αρθροσκόπηση Ώμου: Χρόνος Αποκατάστασης & Επέμβαση | OSTEON
X
Logo
burger

Αρθροσκόπηση Ώμου

Η αρθροσκόπηση αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική που εφαρμόζεται ευρέως για την επισκόπηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία παθήσεων που αφορούν το εσωτερικό μιας άρθρωσης.

Αρθροσκόπηση Ώμου – Τι Είναι

Η αρθροσκόπηση ώμου είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που διευκολύνει την αντιμετώπιση πολλών τραυματισμών στην άρθρωση του ώμου. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία αυτή επιτρέπει την άμεση αξιολόγηση των μυών, των συνδέσμων, των τενόντων και του αρθρικού χόνδρου της άρθρωσης του ώμου, ώστε να αντιμετωπιστούν επιτυχώς τυχούσες βλάβες.

Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται η διάγνωση και επιτυγχάνεται η επιδιόρθωση τυχόν τραυματισμένων ιστών με τη χρήση μιας μικροσκοπικής κάμερας και εξειδικευμένων αρθροσκοπικών εργαλείων που εισάγονται στον χώρο της άρθρωσης.

Η αρθροσκόπηση ώμου είναι η πιο σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδος για τη διάγνωση και θεραπεία πλήθος κακώσεων που αφορούν την άρθρωση του ώμου.

osteon

Αρθροσκόπηση ώμου: Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται

Ο τραυματισμός, η υπερβολική χρήση και η φθορά λόγω ηλικίας ευθύνονται για τα περισσότερα προβλήματα στην περιοχή του ώμου. Η αρθροσκόπηση ώμου μπορεί να εφαρμοστεί για τη διάγνωση και τη θεραπεία ποικίλων παθήσεων που αφορούν την άρθρωση του ώμου και τα ανατομικά στοιχεία που την περιβάλλουν. Πιο συγκεκριμένα, οι παθολογικές καταστάσεις που διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται με τη συγκεκριμένη τεχνική είναι:

Η αρθροσκόπηση ώμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση ρήξεων των τενόντων του στροφικού πετάλου ή του δικεφάλου, με τη συρραφή κι επανακαθήλωσή τους, τη θεραπεία του συνδρόμου υπακρωμιακής προστριβής ή την αποκατάσταση της αστάθειας ή τυχόν εξαρθρήματος του ώμου με σταθεροποίηση των συνδέσμων. Παράλληλα, μπορεί να πραγματοποιηθεί αφαίρεση οστικών ή χόνδρινων υπολειμμάτων σε περίπτωση οστεοαρθρίτιδας και ασβεστοποιήσεων σε περιπτώσεις ασβεστοποιού τενοντίτιδας.

Συνήθως οι ασθενείς που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχουν δει βελτίωση των συμπτωμάτων με συντηρητικά μέτρα θεραπευτικής αντιμετώπισης, όπως ανάπαυση, φυσικοθεραπεία, χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και εγχύσεις στεροειδών.

 

Βρείτε λύση στο πρόβλημα σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

osteon

Διαδικασία αρθροσκοπικής επέμβασης στην περιοχή του ώμου

Η αρθροσκόπηση ώμου χρησιμοποιείται τόσο ως διαγνωστικό μέσο για τον εντοπισμό κατεστραμμένων δομών του ώμου όσο και ως θεραπευτική μέθοδος για τη χειρουργική επιδιόρθωση τους. Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία, χορηγείται στον ασθενή γενική αναισθησία, αφού ο ίδιος τοποθετηθεί είτε σε ημικαθιστική, είτε σε πλάγια θέση. Οι τομές που απαιτούνται είναι δύο μικροσκοπικού μεγέθους, μία στο πρόσθιο και μία στο οπίσθιο μέρος του ώμου. Σε περίπτωση εκτεταμένης βλάβης, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μία επιπλέον τομή.

Μέσω αυτών των τομών εισάγεται μια μικροσκοπική κάμερα 4 χιλιοστών που ονομάζεται αρθροσκόπιο, η οποία προβάλλει μια καθαρή εικόνα της άρθρωσης σε μια οθόνη υψηλής ευκρίνειας, επιτρέποντας τη βέλτιστη απεικόνιση των  ανατομικών δομών της άρθρωσης ώστε να εντοπιστεί η πάσχουσα παθολογία.

Οι υπόλοιπες τομές πραγματοποιούνται για την εισαγωγή ειδικών αρθροσκοπικών χειρουργικών εργαλείων, τα οποία επιτρέπουν την εξέταση των συνδέσμων και των τενόντων ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα. Εάν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, αυτό επιδιορθώνεται με τα ίδια εργαλεία. Οι περισσότερες αρθροσκοπικές επεμβάσεις διαρκούν λιγότερο από μία ώρα, ωστόσο η διάρκεια της επέμβασης εξαρτάται από το παθολογικό εύρημα και την επιδιόρθωση που αυτό απαιτεί.

Με αυτή την ελάχιστα επεμβατική τεχνική, παρέχεται η δυνατότητα επισκόπησης όλης της άρθρωσης του ώμου, ώστε να εντοπιστεί με επιτυχία το πρόβλημα που υπάρχει, ώστε στη συνέχεια να αντιμετωπιστεί με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, οδηγώντας στην αποτελεσματική ανακούφιση τυχόν επώδυνων συμπτωμάτων.

Αρθροσκόπηση Ώμου – Μετεγχειρητική αποκατάσταση

Η ανάρρωση μετά από αρθροσκόπηση ώμου είναι ταχύτερη και σαφώς πιο ανώδυνη σε σχέση με την ανοιχτή επέμβαση. Ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την ίδια ημέρα, και από την επόμενη ξεκινά ένα κατάλληλα διαμορφωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο είναι πλήρως εξατομικευμένο στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

Ο πόνος μετά την επέμβαση είναι εύκολα ανεκτός και διαχειρίσμος με τη λήψη παυσιπόνων. Η παγοθεραπεία και ένα σύστημα ακινητοποίησης για την προστασία του ώμου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην μετεγχειρητική αποκατάσταση. Για να επιστρέψει ο ασθενής στις καθημερινές δραστηριότητες, η έναρξη στοχευμένου προγράμματος φυσικοθεραπείας είναι καθοριστική.

Εφαρμόζεται ένα σχέδιο αποκατάστασης που θα βοηθήσει στην ανάκτηση της μυϊκής δύναμης και του πλήρους εύρους κίνησης του ώμου με βάση τη χειρουργική επιδιόρθωση που έχει πραγματοποιηθεί. Βασικός παράγοντας στην επιτυχία της μετεγχειρητικής αποκατάστασης είναι φυσικά η πλήρης συμμόρφωση του ασθενούς.

osteon

Βρείτε λύση στο πρόβλημα σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρθροσκόπηση ώμου – Πλεονεκτήματα

Η αρθροσκόπηση του ώμου προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον ασθενή, καθώς αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, γεγονός που σημαίνει λιγότερο τραύμα στην άρθρωση και λιγότερες ουλές, άρα χαμηλότερους κινδύνους επιπλοκών σε σύγκριση με τις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ επιτυγχάνεται και ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Τα οφέλη της αρθροσκοπικής χειρουργικής στην περιοχή του ώμου σε σύγκριση με παλαιότερες ανοιχτές χειρουργικές τεχνικές περιλαμβάνουν ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες, μειωμένο πόνο και οίδημα μετεγχειρητικά και γρηγορότερη λειτουργική αποκατάσταση. Οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες σε σύντομο χρονικό διάστημα, που κυμαίνεται από από μερικές ημέρες μέχρι λίγες εβδομάδες.

Αρθροσκόπηση ώμου – Πιθανές επιπλοκές

Οι περισσότεροι ασθενείς δεν παρουσιάζουν επιπλοκές από την αρθροσκόπηση ώμου. Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι. Αυτά είναι συνήθως ήσσονος σημασίας και αντιμετωπίζονται. Τα πιθανά αλλά εξαιρετικά σπάνια προβλήματα με την αρθροσκόπηση περιλαμβάνουν λοίμωξη, ελαφρά αιμορραγία, βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία ή τα νεύρα.

Για να αποφευχθούν τυχούσες επιπλοκές, είναι σημαντικό η συγκεκριμένη επέμβαση να πραγματοποιείται από χειρουργούς με μακροχρόνια εμπειρία κι εξειδίκευση. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη επέμβαση είναι αρκετά απαιτητική, η εμπειρία του χειρουργού διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην βέλτιστη λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς.