Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου Τι Είναι - Φυσικοθεραπεία | OSTEON
X
Logo
burger

Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου

Ο ώμος είναι μια σύνθετη άρθρωση που παίζει καθοριστικό ρόλο σε διάφορες δραστηριότητες του άνω άκρου. Διάφορες τραυματικές και εκφυλιστικές παθήσεις του βραχιονίου και ανεπανόρθωτες αρθροπάθειες του στροφικού πετάλου μπορεί να οδηγήσουν σε έντονο, καθηλωτικό πόνο και απώλεια λειτουργικότητας της άρθρωσης.

Αν και οι παραδοσιακές επεμβάσεις αντικατάστασης των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών του ώμου, όπως η ολική αρθροπλαστική ώμου, είναι αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση πλήθους παθολογιών, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις ενδέχεται να μην παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Για τους ασθενείς με τις συγκεκριμένες παθήσεις, η συμβατική αρθροπλαστική ώμου μπορεί να οδηγήσει σε πόνο και περιορισμό της κίνησης, συνεπώς η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου αποτελεί καλύτερη επιλογή.

Τι είναι η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου;

 

Η καινοτομία της ανάστροφης ολικής αρθροπλαστικής έχει φέρει επανάσταση στη θεραπεία πολύπλοκων παθολογιών του ώμου. Γενικότερα, η αρθροπλαστική περιλαμβάνει την αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών με ειδικά εμφυτεύματα, τα οποία περιλαμβάνουν μια τεχνητή κεφαλή και ένα κοίλο τμήμα.

Τα εμφυτεύματα αυτά μιμούνται τη φυσιολογική ανατομία του ώμου, καθώς το κοίλο τμήμα της πρόθεσης, τοποθετείται στο σημείο της ωμογλήνης που έχει υποστεί φθορά, ενώ η τεχνητή κεφαλή τοποθετείται φυσιολογικά στο άνω άκρο του βραχιονίου.

Ωστόσο, στην ανάστροφη ολική αρθροπλαστική, η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων αντιστρέφεται, με αποτέλεσμα η τεχνητή κεφαλή να τοποθετείται στη φθαρμένη ωμογλήνη και το κοίλο τμήμα της πρόθεσης στο άνω άκρο του βραχιονίου.

Βρείτε λύση στο πρόβλημα σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου: Ενδείξεις

Μία από τις κύριες ενδείξεις για ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου είναι η αρθροπάθεια του στροφικού πετάλου. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται όταν μια ολικού πάχους, ανεπανόρθωτη ρήξη του στροφικού πετάλου οδηγεί σε προοδευτική αρθρίτιδα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης. Οι κατεστραμμένοι μύες του στροφικού πετάλου δεν μπορούν να διατηρήσουν τη σταθερότητα της άρθρωσης, με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται πόνος και να περιορίζεται σημαντικά το εύρος κίνησης.

Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου μπορεί να ανακουφίσει από τον πόνο και να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα της άρθρωσης, βασιζόμενη στο δελτοειδή μυ για την παροχή σταθερότητας. Η συγκεκριμένη επέμβαση ενδείκνυται επίσης για συντριπτικά, πολύπλοκα κατάγματα του εγγύς βραχιονίου που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς με συντηρητική διαχείριση ή άλλες χειρουργικές τεχνικές. Με την αντικατάσταση της κεφαλής του βραχιονίου και την αναμόρφωση της ωμογλήνης, η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου μπορεί να προσφέρει σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων.

Σε περιπτώσεις όπου η παραδοσιακή ολική αρθροπλαστική ώμου δεν κατάφερε να ανακουφίσει τον πόνο ή να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα της άρθρωσης λόγω παραγόντων όπως η εκτεταμένη βλάβη του στροφικού πετάλου, η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου μπορεί να συνιστάται ως αναθεωρητική επέμβαση.

Η επέμβαση αυτή μπορεί να αποκαταστήσει τη σταθερότητα της άρθρωσης και να βελτιώσει τα συμπτώματα των ασθενών. Ταυτόχρονα, οι ασθενείς με σοβαρή ή μετατραυματική γληνοβραχιόνια αρθρίτιδα και ταυτόχρονη αδυναμία του στροφικού πετάλου να επιτελέσει τη λειτουργία του μπορεί να ωφεληθούν από την ανάστροφη αρθροπλαστική. Στις ενδείξεις για τη συγκεκριμένη επέμβαση συγκαταλέγεται επίσης η εκδήλωση ψευδοπαράλυσης του ώμου λόγω ανεπανόρθωτης εκτεταμένης ρήξης του του στροφικού πετάλου.

Επίσης, η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική, αποτελεί αξιόλογη επιλογή σε περίπτωση χρόνιου μη ανατασσόμενου εξαρθρήματος ώμου ή σε ασθενείς που πάσχουν από φλεγμονώδεις παθήσεις των αρθρώσεων όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Στις περιπτώσεις αυτές η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου συνιστά την μόνη αξιόπιστη λύση, καθώς παρέχει άμεση ανακούφιση από τον πόνο και εξαιρετική κινητικότητα του ώμου.

Διαδικασία ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου

Πριν υποβληθούν σε ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου, οι ασθενείς υποβάλλονται σε ενδελεχή προεγχειρητική αξιολόγηση. Αυτή περιλαμβάνει λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού, κλινική εξέταση, απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, μαγνητική τομογραφία) και αξιολόγηση λειτουργικών περιορισμών. Επιπλέον, οι ασθενείς αξιολογούνται για τυχόν αντενδείξεις για χειρουργική επέμβαση, όπως ενεργή μόλυνση, νευρολογικά ελλείμματα ή σοβαρή οστεοπενία.

Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και διαρκεί, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, από μία έως μιάμιση ώρα. Κατά τη διάρκεια της ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου πραγματοποιείται εκτομή του κατεστραμμένου χόνδρου και οστού και ακολουθεί τοποθέτηση των ειδικών εμφυτευμάτων ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα της άρθρωσης.

Βρείτε λύση στο πρόβλημα σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου: Μετεγχειρητική αποκατάσταση

 

Μετά την επέμβαση, οι ασθενείς συνήθως διανυκτερεύουν για 1  βράδυ στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών μετά την επέμβαση, οι ασθενείς μπορεί να αισθανθούν πόνο, οίδημα και δυσφορία. Η διαχείριση του πόνου με παυσίπονα και η έγκαιρη κινητοποίηση με τη βοήθεια φυσιοθεραπευτή είναι ζωτικής σημασίας.

Αμέσως μετά την επέμβαση, οι ασθενείς ξεκινούν ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για τη βελτίωση του εύρους κίνησης, ενώ 3 εβδομάδες μετά το χειρουργείο αρχίζουν να προστίθενται στο πρόγραμμα και ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης.

Αντιστρέφοντας την ανατομία της άρθρωσης του ώμου, η συγκεκριμένη επέμβαση παρέχει στους ασθενείς βελτιωμένη ανακούφιση από τον πόνο και βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα.  Εφόσον πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κατάλληλες ενδείξεις, η επέμβαση παρουσιάζει εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Άνω Άκρου, Δρ. Παναγιώτης Πάντος, πραγματοποιεί την ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου με σκοπό την αποκατάσταση της υποκείμενης πάθησης και την ανάκτηση της λειτουργικότητας της άρθρωσης.