Γνώση - Εξειδίκευση - Εμπειρία | Osteon
X
Logo
burger

Γνώση – Εξειδίκευση – Εμπειρία

 
Οι ιατροί που στελεχώνουν την Osteon είναι αφοσιωμένοι στο γνωστικό αντικείμενο που υπηρετούν.

Έχουν μακρά και στοχευμένη μετεκπαίδευση σε κορυφαία κέντρα του εξωτερικού (Αμερική- Αγγλία- Αυστραλία- Γερμανία) και ανέλαβαν διευθυντικές θέσεις σε αναγνωρισμένα ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Υπόκεινται σε συνεχείς αξιολογήσεις, ενώ η ασφάλεια και αποτελεσματικότητά τους αναγνωρίζεται από τα πιο απαιτητικά νοσηλευτικά ιδρύματα και συστήματα υγείας του κόσμου.

Η εξασφάλιση της αριστείας του κλινικού έργου, αποτελεί διαρκή στόχο και προτεραιότητά μας.

Όλα τα μέλη της ομάδας της Osteon (ιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, ορθωτικοί, γραμματειακή υποστήριξη), έχουν επιλεγεί με τα πλέον αυστηρά κριτήρια.

Ομαδική προσέγγιση – Ολιστική φροντίδα

Προσφέρουμε τις πλέον εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της Ορθοπεδικής από ιατρούς με εκπαίδευση και καριέρα σε κορυφαία κέντρα του εξωτερικού.

Διαβάστε Περισσότερα

Αυστηρές διαδικασίες

Η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών αλλά και η συνεχής βελτίωσή μας στηρίζεται: Στην εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων και θεραπειών με αποδεδειγμένη και μετρήσιμη αποτελεσματικότητα

Διαβάστε Περισσότερα