Η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών αλλά και η συνεχής βελτίωσή μας στηρίζεται:

  • Στην εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων και θεραπειών με αποδεδειγμένη και μετρήσιμη αποτελεσματικότητα.
  • Στη συλλογή δεδομένων από τους ασθενείς μας και την αξιοποίηση των δεδομένων αυτών για τη διαρκή αξιολόγηση του έργου μας από τους ίδιους τους ανθρώπους που φροντίζουμε.
  • Στην εφαρμογή τακτικού εσωτερικού ελέγχου για την αποδοτικότητα και ασφάλεια των θεραπειών μας καθώς επίσης και για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
  • Στα τακτικά επιστημονικά συμβούλια των υποειδικοτήτων, τα οποία διασφαλίζουν την πολύπλευρη και ολοκληρωμένη προσέγγιση των ορθοπεδικών παθήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζονται στο ιατρείο.