Γεώργιος Α. Μάζης | OSTEON.gr
X
Logo
burger

Γεώργιος Α. Μάζης

Dr Γεώργιος Μάζης MSc, PhD, FEBOT

Ο Γεώργιος Α. Μάζης είναι Διευθυντής Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Υπεύθυνος του τμήματος Άκρας Χειρός και συνεργάτης του τμήματος Άνω Άκρου στην Ορθοπαιδική Κλινική «OSTEON», ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνος του τμήματος Χειρουργικής Άνω Άκρου (Ωμού & Αγκώνα) και Άκρας Χειρός στο Ιατρικό Π. Φαλήρου.

Ο κ. Μάζης κατέχει την θέση του Διευθυντή Ορθοπαιδικού Χειρουργού (Consultant Orthopaedic Surgeon) από τον Ιανουάριο 2017 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Barking, Havering and Redbridge, του Λονδίνου.

Διδάκτωρ της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από τον Ιανουάριο του 2014 (PhD degree) με βαθμό «Άριστα».

Έγινε, κατόπιν εξετάσεων, “Fellow of European Board of Orthopaedics and Traumatology” τον Οκτώβριο 2014.

Από τον Οκτώβριο του 2016 είναι εξεταστής (examiner) στο Queens Hospital Clinical FRCS (Orth) Course.
Τον Ιανουάριο του 2011 έλαβε το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master of Science, MSc) με θέμα «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» μετά από διετή παρακολούθηση και παρουσίαση διατριβής με βαθμό «Άριστα».

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (2003 – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Από το 2012 αφοσιώθηκε στο ιδιαίτερο γνωστικό του αντικείμενο, τη Χειρουργική Άνω Άκρου και Άκρας Χειρός, καθώς και στις αρχές της ιατρικής επιστήμης και ηθικής, έχοντας στοχευμένη μετεκπαίδευση σε κορυφαία κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διετέλεσε έμμισθος κλινικός υπότροφος (Senior Post CCT Clinical Fellow, 2015) στον τομέα της Χειρουργικής Άνω Άκρου (Upper Limb Surgery ) στο Royal Berkshire Hospital NHS, Reading, Berkshire, UK, υπό την καθοδήγηση του Professor Ofer (εμπνευστής και σχεδιαστής της ανάστροφης ολικής αρθροπλαστικής ώμου VERSO) που μαζί με τον Steve Copeland (εμπνευστής και σχεδιαστής της αρθροπλαστικής ώμου επιφανείας Copeland) αποτέλεσαν πρωτοπόρους στην Χειρουργική του Άνω Άκρου σε παγκόσμιο επίπεδο .

Στη συνέχεια διετέλεσε έμμισθος κλινικός υπότροφος (Senior Post CCT Clinical Fellow, 2016) στο Royal National Orthopaedic Hospital, Stanmore, στον τομέα της Χειρουργικής Άνω Άκρου και σύμπλοκων Αρθροπλαστικών Ώμου και Αγκώνα (Upper Limb and Complex Shoulder and Elbow Arthroplasty Surgery), υπό την καθοδήγηση των Simon Lambert και Ian Bayley (εμπνευστής και σχεδιαστής της ολικής αρθροπλαστικής ώμου Bayley Walker).

Είναι μέλος του British Elbow and Shoulder Society από το 2015.

Είναι μέλος πολλών ελληνικών και ξένων επιστημονικών επιτροπών και οργανώσεων και παραμένει ακαδημαϊκά ενεργός, ως Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας στο ενεργητικό του πολλαπλές δημοσιεύσεις άρθρων και πρωτοποριακών χειρουργικών τεχνικών σε επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις του εξωτερικού. Έχει επίσης συμμετοχή στην συγγραφή και μετάφραση σύγχρονων συγγραμμάτων Ορθοπαιδικής.